VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het landelijk telefoonnummer om mij te laten testen op Corona bij verkoudheidsklachten?

0800-1202

Maakt u zich zorgen of u het Coronavirus heeft?

Kijk op de website van het RIVM of u in de risicogroep valt. Als dat zo is, BEL dan met ons voor advies. Kom aub NIET langs op de praktijk. Voor de aanvullende adviezen tegen het coronavirus, kijk dan op deze huisartsen website www.thuisarts.nl

Wat betekent nuchter bloedprikken?

Als u nuchter moet zijn om bloed te laten prikken zoals voor suiker of cholesterol dan mag u na 22 uur ’s avonds niet meer eten, drinken en/of roken. U mag wel een klein slokje water drinken om de mond te spoelen.

Wat voor urine moet ik inleveren als ik denk een blaasontsteking te hebben?

Voor het bepalen van een blaasontsteking kunt u het beste gewassen ochtend urine inleveren. Gewassen betekent dat u zich eerst wast met water, dan een beetje urine in de wc laat lopen, vervolgens urine opvangt en het laatste beetje urine kan weer uitgeplast worden in de wc.

In wat voor potje moet ik de urine meenemen?

Bij de apotheek kunt u een potje kopen. Ook kunt elk ander goed afsluitbaar potje gebruiken, zorg wel dat het goed schoon gemaakt is voordat u er de urine in doet. Dit om te voorkomen dat de uitslag van de test beïnvloed wordt.

Hoe kan ik het beste oogdruppels of oogzalf gebruiken?

Klik voor de oogdruppelwaaier hier

Hoe wordt er omgegaan met mijn privacy?

Alle bij ons bekende (medische) informatie binnen of buiten uw medisch dossier wordt beschermd door het beroepsgeheim. Dit betekent dat wij geen medische informatie of uitslagen met familieleden of derden (verzekeraars, bedrijfsartsen, politie of juristen) zullen bespreken zonder uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming. Medische informatie kan en mag wel gedeeld worden met andere hulpverleners als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandeling.

Wat te doen indien u ontevreden bent?

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. De klachtenfunctionaris in de praktijk is mevr. I. de Goede.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken via het formulier op www.skge.nl.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

ADRES

Prinses Beatrixlaan 7 1111 EX Diemen

Praktijk Fortuin 020-6996236
Praktijk van Grieken 020-6901984
Praktijk Teszler 020-6901837
Praktijk Bruinsel 020-6901828

Na 17.00 uur en op weekend- en feestdagen kunt u in geval van spoed bellen met de huisartsenpost; telefoon 088 00 30 600

HUISARTSEN DIEMEN CENTRUM