PRAKTIJKONDERSTEUNER

PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK

Ketenzorg

Huisartsenpraktijk Diemen Centrum is sinds 1 januari 2020 voor de ketenzorg aangesloten bij de Stichting GAZO. In dit samenwerkingsverband kan nog beter gewerkt worden aan het versterken en ondersteunen van de zorg voor patiënten met een chronische aandoening. GAZO ondersteunt de praktijk bij het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg rond een aantal chronische ziektebeelden (diabetes, hart- en vaatzieken en COPD), de zgn. ketenzorg.

Ter optimalisering van de chronische ketenzorg werken er in de praktijk praktijkondersteuners-somatiek. Zij nemen taken over van de huisarts Zij voeren periodieke controles uit, geven begeleiding en advies over de aandoening en verbetering in de levensstijl van patiënten. Ook doktersassistenten zijn opgeleid om de juiste zorg te leveren. De huisarts is altijd eindverantwoordelijk voor de ketenzorg die de praktijkondersteuner en doktersassistente verleent. Naast de huisarts, de praktijkondersteuner en de doktersassistente zijn ook diëtisten, fysiotherapeuten, podotherapeuten en orthoptisten betrokken bij de behandeling van een chronische aandoening in de keten.

Kosten

Vanaf het moment dat u bent aangemeld bij de ketenzorg, ziet u ieder kwartaal op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar ‘Ketenzorg GAZO’ staan. Ook als u maar één keer per jaar de huisarts of praktijkondersteuner bezoekt. Dit bedrag is voor iedere patiënt in de keten hetzelfde, omdat het een gemiddelde prijs is. Ieder kwartaal declareert Stichting GAZO namens alle aangesloten zorgverleners in de keten de zorg bij de zorgverzekeraar. Het bedrag op uw declaratieoverzicht bestaat uit: een deel voor de huisarts, een deel voor de aangesloten zorgverleners en een deel voor de organisatie van Ketenzorg

De zorg die u ontvangt binnen de keten wordt volledig vergoed. De zorgkosten hebben geen invloed op uw eigen risico.

Bernadette Labruyere werkt samen met huisarts Bruinsel en van Grieken.

Caroline Wirtz werkt samen met huisarts Teszler en Fortuin.

PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ

De praktijkondersteuner GGZ kan u kortdurend begeleiden, samen met u het probleem verduidelijken en eventueel zoeken naar een vervolg behandeling. Uw huisarts kan u naar  zijn of haar spreekuur verwijzen.

Er vindt eerst een screenend gesprek plaats, waarin uw problemen in kaart worden gebracht. De POH GGZ kan u enkele gesprekken aanbieden of verwijst u door naar een afdeling van de GGZ waar u met uw probleem het best geholpen kunt worden.  Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Mevr. E. Schopenhauer werkt samen met huisarts Bruinsel, Teszler en van Grieken op de maandag, dinsdag en woensdag.

Mevr. P. Bolten werkt samen met huisarts Fortuin op donderdag.

Voor POH GGZ jeugd is voor alle huisartsen op woensdagmiddag dhr. J. Meijer aanwezig.

ADRES

Prinses Beatrixlaan 7 1111 EX Diemen

Praktijk Fortuin 020-6996236
Praktijk van Grieken 020-6901984
Praktijk Teszler 020-6901837
Praktijk Bruinsel 020-6901828

Na 17.00 uur en op weekend- en feestdagen kunt u in geval van spoed bellen met de huisartsenpost; telefoon 088 00 30 600

HUISARTSEN DIEMEN CENTRUM