PRAKTIJKONDERSTEUNER

PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK

Onder supervisie van de huisarts begeleidt zij mensen met een chronische aandoening zoals suikerziekte, longaandoeningen, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Zij legt ook huisbezoeken af bij mensen die niet naar de praktijk kunnen komen. Verder begeleidt zij mensen bij het stoppen met roken.

Bernadette Labruyere werkt samen met huisarts Bruinsel en van Grieken.

Caroline Wirtz werkt samen met huisarts Teszler en Fortuin.

PRAKTIJKONDERSTEUNER GGZ

De praktijkondersteuner GGZ kan u kortdurend begeleiden, samen met u het probleem verduidelijken en eventueel zoeken naar een vervolg behandeling. Uw huisarts kan u naar  zijn of haar spreekuur verwijzen.

Er vindt eerst een screenend gesprek plaats, waarin uw problemen in kaart worden gebracht. De POH GGZ kan u enkele gesprekken aanbieden of verwijst u door naar een afdeling van de GGZ waar u met uw probleem het best geholpen kunt worden.  Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Dhr. M. Fengler werkt samen met huisarts Bruinsel, Teszler en van Grieken op de dinsdag en donderdag.

Mevr. P. Bolten werkt samen met huisarts Fortuin op donderdag.

Voor POH GGZ jeugd is voor alle huisartsen op woensdagmiddag dhr. J. Meijer aanwezig.

ADRES

Prinses Beatrixlaan 7 1111 EX Diemen

Praktijk Fortuin 020-6996236
Praktijk van Grieken 020-6901984
Praktijk Teszler 020-6901837
Praktijk Bruinsel 020-6901828

Na 17.00 uur en op weekend- en feestdagen kunt u in geval van spoed bellen met de huisartsenpost; telefoon 088 00 30 600

HUISARTSEN DIEMEN CENTRUM